Våre terapeuter

Kontakt oss for timebestilling

Torill Resvoll

Toril Resvoll

Barne- og Ungdomfysioterapeut
Allmennfysioterapeut

Toril har lang og bred erfaring som allmennfysioterapeut.
Tidligere i karrieren har hun hatt mye fordypning innen manuelle teknikker, trening og rehabilitering.

De senere år har hun hatt mye fokus på barn og ungdom og forebyggende helse.
Hun fremmer å påvirke målgruppen til å være aktiv selv i å løse utfordringer, og å forstå sammenheng mellom kropp og psyke. Hun er opptatt av tidlig forståelse av at kropp og sjel hører sammen.
Og dette er spennende arbeid sier hun.
Utdannet Barne -og ungdomsfysioterapeut Oslo Met. Videre har hun fordypet seg innenfor barn og unges psykiske helse gjennom kurs og videreutdanning.

Avtale med Helfo

Morten Kristensen

Morten Kristensen

Spesialist i psykomotorisk fysioterapi

Spesialist i psykomotorisk fysioterapi siden 1997. Han har arbeidet innen psykisk helsevern i 11 år i sikkerhetsavdelinger, åpne sykehusavdelinger og dagsenter i distriktspsykiatrisk senter.
Morten arbeider psykosomatiske problemer og også pasienter med alvorlige og sammensatte psykiske- og kroppslige belastninger.
Han veileder masterstudenter i psykomotorisk fysioterapi og holder kurs om Traumer og fysioterapi for spesialister i psykomotorisk fysioterapi.

Avtale med Helfo

Heidi Hornbæk Wold

Heidi Hornbæk Wold

Masterstudent i psykomotorisk fysioterapi

Heidi er utdannet fysioterapeut ved Høyskolen i Oslo og Akershus (nå Oslo Met) og fullførte turnustjeneste i 2015.
Hun har jobbet ved Hans og Olaf fysioterapi i treningssalen med medisinsk trening (MTT) og senest ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Senter for psykisk helse og rus.
Hun er utdannet yogalærer fra Yggdrasil yogaskole i Oslo, og undeviser yoga i jobbsammenheng.

Heidi er nå under utdanning innen psykomotorisk fysioterapi, som gir spesialisert kompetanse i utredning og behandling av pasienter med psykiske og psykosomatiske lidelser, såkalte somatiserningstilstander og smerteproblemer – lidelser som gjerne omtales med fellesbetegnelsen sammensatte lidelser.

Avtale med Helfo

Anne-May Holsæter


Allmennfysioterapeut og Akupunktør

Anne-May er en erfaren fysioterapeut og akupunktør.
Hun jobber med et helhetlig perspektiv der hun trekker tråder fra TCM og vestlig medisin og forener dem i sin tilnærming til pasientene sine.
Hun har i tillegg fordypning både innen osteopati og pilates.
Og har gjennom årene oppdatert seg grundig innen fagene sine.

Anne-May har i flere år vært lærer innen akupunkturfaget i Spania og Norge. Av pasientgrupper, så har Anne-May nå stort fokus på kvinnebehandling. Og hun følger opp med fysikalsk behandling innen rusrehabilitering i samarbeidet vårt med Tyrili Kampen.

Trond Dalaker

Allmennfysioterapeut

Trond jobber med en kunnskap om manuelle teknikker på et sjeldent godt plan.
Han har i årevis videreutdannet seg innenfor ortopedisk fysioterapi og manuell terapi. Og har hender av gull.

Han har også tidligere i sin karriere jobbet på landslagsnivå i ishockey. Trond har i mange år svært aktiv innenfor PFF, der han blant annet representerer oss i takstforhandlinger med stat og kommune.