Om oss

Birkelunden Helseklinikk het tidligere Birkelunden fysikalske institutt og har hatt lokaler i Thv. Meyersgate 18 i mer enn 40 år. Stedet har i alle år vært godt besøkt. På klinikken er vi svært opptatt av å møte hele mennesket, der alle skal føle seg hjemme og inkludert. Vi har en høy standard for etisk og faglig forsvarlig praksis. Hos oss kommer pasienter i alle aldersgrupper og miljøet er til tider internasjonalt. Vi har et aktivt fagmiljø, der vi har studenter her både på bachelor og masternivå.

Vi har en ny og hyggelig treningssal, der vi har noen treningsgrupper gående på formiddagen. Treningsrommet blir også flittig brukt til sosiale møter der ideen også er å møte hverandre i det åpne rommet.

I forbindelse med smittevern holder vi oss strengt til lover og regler.

Kontakt oss

Adresse:

Thorvald Meyers gate 18 , 0555 OSLO

Telefon:

908 25 916